نشان لیاقت یک سرباز

نشان لیاقت یک سرباز

مأموریت لطیف در بانه به اتمام رسیده بود. قرار بود فرمانده جایگزین خود را با منطقه استحفاظی آشنا کند. در«مورخ ۶/۱۰ /۱۳۶۲»در جریان شناسایی‌ مناطق پاک‌سازی نشده و درگیر، موردحمله کمین نیروهای گروهک ملحد کومله قرار گرفت و پس از هلاکت سه نفر از اشرار، از فاصله ۱۵۰۰ متری با اسلحه سیمینوف(قناسه) از پشت سر مورد اصابت گلوله به قلب قرار گرفت و در سن ۳۶ سالگی به شهادت رسید. سرهنگ مهدی شیرازی از پژوهشگران سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش در یادداشتی حماسه‌آفرینی‌های شهید لطیف رنجبر را مرورکرده است.