جملات عاشورایی شهید سید مرتضی آوینی در کتاب فتح خون

جملات عاشورایی شهید سید مرتضی آوینی در کتاب فتح خون

شهید آوینی کتاب «فتح خون» را در محرم سال ۱۳۶۶ نگاشته است. او در زمان حیات، فرصتی برای تنظیم و چاپ این کتاب نیافت و تنها دو فصل ششم و نهم را تحت عناوین «ناشئه‌ اللیل» و «سیاره رنج»، پس از تنظیم و ویرایش برای چاپ به ماهنامه «سوره» و «کتاب مقاومت» سپرد.

هشت کتاب برای شناخت بیشتر خان‌طومان

هشت کتاب برای شناخت بیشتر خان‌طومان

نویسنده و کارگردان نمایش «کجایی ابراهیم» درباره ویژگی‌های این اثر نمایشی که به مقطعی از زندگی شهید ابراهیم هادی می‌پردازد، توضیحاتی ارائه داد.