اشعار ویژه ولادت امام علی (ع)

شعر ویژه ولادت امیرالمومنین علیه السلام | این جان جهان است فدا باد جهانش
صحرای حجاز آمده رشک ارم امشب
عالم همه گردیده محیط کرم امشب
تکبیر بگویید حرم شد حرم امشب
بیش از همه شب گشت حرم محترم امشب
در خانه زده صاحب‌خانه قدم امشب
بت‌ها همه گشتند به تعظیم خم امشب
در سیزده ماه رجب ماه مبارک
میلاد علی در حرم‌الله مبارک
 
این جان جهان است فدا باد جهانش
در قلب رسل چار کتاب است به شأنش
داده است خداوند به هر عصر نشانش
ریزد در توحید و نبوّت ز دهانش
پیوسته بود نام محمد به زبانش
ای کعبه در آغوش به بر گیر چو جانش
گلبوسه بزن صورت الله صمد را
تبریک بگو فاطمه بنت اسد را
 
ارکان حرم راست به سر شور ولایت
بت‌ها همه گشتند به توحید هدایت
زمزم به دوصد زمزمه کرده است روایت
کامشب به حرم نور علی گشته عنایت
نوری که نه مبدأ بود آن را نه نهایت
کز نور الهی کند این نور حکایت
این نور همان  است  که  پیش  از گل آدم
تابید ز حسن ازلی در دل آدم
 
این نور فروغ بصر آدم و حوّاست
این نور همان راهبر نوح به دریاست
این نور تجلای خدا در دل سیناست
این نور عیان جلوه حق در ید بیضاست
این نور همان معجزه فیض مسیحاست
این نور خطابی است که در طور به موساست
این نور فروغی است که در غیب نهان بود
این نور چراغی است که در عرش عیان بود
 
ای بحر تجلای ازل، این گهر تواست
ای معجزه صنع خدا، این اثر تواست
ای روح‌الامین مرشد تو راهبر تواست
ای بیت، جمال احد دادگر تواست
ای آدم پاکیزه سرشت این پدر تواست
ای فاطمه بنت اسد این پسر تواست
بر روی دو دست تو یدالله مبارک
دیدار جمال اسدالله مبارک
 
آغوش گشوده است ز هم بیت‌الاهش
کعبه، حرم امن خدا شد به پناهش
ارکان حرم تشنۀ یک نیم نگاهش
مادر شده محو شرف و عزّت و جاهش
در پاکی و در زهد، خداوند گواهش
پیغمبر اسلام بود چشم به راهش
تا بار دگر روح شریفش به تن آید
بر یاری او حیدر خیبر شکن آید
 
افتاده نفس در دل خلقت به شماره
از چشم سماوات روان گشته ستاره
مه خندد و خورشید شده محو نظاره
جبریل به دیوار حرم کرده اشاره
وز شوق گریبان حرم گشته دوپاره
تا جلوه کند روی خداوند دوباره
ای اهل حرم باز حرم محترم آمد
تکبیر بگویید علی از حرم آمد
 
این است که دیدند به هر عصر عیانش
این است که پیوسته زمان هاست زمانش
این است که برتر ز مکان هاست مکانش
آیات خدا ریخته از درج دهانش
پیوسته بود نام محمد به زبانش
بگرفته به بر خواجۀ لولاک چو جانش
لب هاش گل انداخته از بوسۀ احمد
انگار که قرآن شده نازل به محمد
 
این است که سر تا به قدم جان رسول است
شمشیر خدا، شیر خروشان رسول است
چون خرمن گل زینت دامان رسول است
از کودکی خویش نگهبان رسول است
قدر و نبأ و فاطر و فرقان رسول است
قدرش بشناسید که قرآن رسول است
قرآن که ز آغاز به احمد شده نازل
بر قلب وی، از قلب محمد شده نازل
 
ای بندگی درگه تو روح سیادت
ای مهر تو امضای قبولی عبادت
خوبان جهان را به درت روی ارادت
توحید به توحید تو داده است شهادت
بی دوستی ات خلق نگردیده سعادت
از یمن قدوم تو حرم یافت ولادت
تو شیر خدایی و محمد به تو نازد
و الله قسم خالق سرمد به تو نازد
 
ما مهر تو با شیر گرفتیم ز مادر
بی مهر تو ما را نبود روح به پیکر
جایی که بود پای تو بر دوش پیمبر
کس را نبود گفتن مدح تو میسّر
اوصاف تو را گفته خداوند مکرّر
گیرم که ببارد ز دهان همه گوهر
با هیچ زبان گفتن مدح تو نشاید
میثم چه بگوید چه بخواند چه سراید؟
 
غلامرضا سازگار
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

شعر میلاد حضرت مولا على علیه السلام‏ 

  طلعت جان آفرین پرده ز رخ برگرفت             معنى «اللّه نور» صورت دیگر گرفت‏

          جلوه وجه خدا جهان سراسر گرفت             خانه حق همچو جان، حق را در بر گرفت‏

          مژده که صاحب حرم شد ز حرم آشکار

          فتاده بیرون مگر ز پرده غیب راز             که چشم لاهوتیان هست به ناسوت باز
ملک نهاد از فلک به کعبه روى نیاز             خوشا به حال حرم که یافت این امتیاز

          خوشا به حال زمین که یافت این افتخار

وجه خداى قدیم چو در حرم دیده شد             روشن از جلوه‏اش مردمک دیده شد
بساط اهریمنى ز دهر برچیده شد             بهر طواف عباد، کعبه پسندیده شد

   پاى چو در آن نهاد مظهر پروردگار

امین وحى اله پیک خدا جبرئیل             آمد و پیغام داد به امر ربّ جلیل‏
که خانه‏اى بهر حق بنا نماید خلیل             خلیل آن خانه را ساخت براى خلیل‏

   کیست مگر آن خلیل؟ حیدر والا تبار

          شد چو به دست خلیل خانه حق ساخته             صاحب آن خانه را خانه چو نشناخته‏
مى‏زد هر صبح و شام کوکو چون فاخته             بنا و بانى ز شوق همچو دو دلباخته‏

          در ره معشوق خود هر دو در انتظار

          مژده که این انتظار دگر به پایان رسید             خانه حق آن‏چه را خواسته بود آن رسید
یعنى صاحب حرم ز لطف یزدان رسید             براى صاحبدلان نوید جانان رسید

          که همچو روزى عیان شده است بى‏پرده یار

          خانه به روى على علیه السلام در حرم را گشود             کعبه ببرد از نیاز به خاک پایش سجود
عاشق و معشوق را جذبه الفت ربود             فاطمه شد واسطه میان غیب و شهود

          که غیب مطلق بماند به پرده استتار

          درون کعبه چو شد مادر شاه نجف             صوت «انا اللّه» شنید ز قائل «لا تخف»
گوهر بحر وجود بیرون شد از صدف             گوهر یکدانه را بگرفت آن گه به کف‏
بعد سه روز از حرم به خانه شد رهسپار

          آمد و آورد و داد به مصطفى صلی الله علیه و آله آن گهر             نبى على را گرفت چو جان شیرین به بر
کرد به رخسار او به چشم حق بین نظر             چو دید نور خدا ز روى او جلوه‏گر

          زبان به تکبیر حق گشود آن شهریار

          حبیب، محبوب را چو دید چون گل شکفت             درّ سخن را سپس آن در ناسفته سفت‏
غنچه لب را على ز شوق بگشود و گفت             براى ختم رسل ز رازهاى نهفت‏

          سرّ نهان را عیان کرد بر رازدار

          چند زنى اى حکیم دم از حدوث و قدم             وجه خداى قدیم جلوه نمود از حرم‏
زد به کتاب وجود کلک مشیّت رقم             که شد عیان در جهان وجود بخش عدم‏

          به چشم حق بین ببین صورت صورت نگار

          بیرون شد کاف و نون از لب گویاى او             نه فلک افراشته دست تواناى او
نیست کسى در جهان همسر و همتاى او             ما به وجود آمدیم بهر تماشاى او

                               از پى زلف و رخش گردد لیل و نهار

          چو شد صداى على علیه السلام بلند روز الست             بهر ولایش خداى با همه میثاق بست‏
سعید شد هرکه او به عهد شد پاى بست             گشت شقى آن که او رشته پیمان گسست‏

          قسمت این شد بهشت، نصیب آن گشت نار

          على علیه السلام خدا را بود مظهر ذات و صفات             هم او بود دست حق، هم او بود عین ذات‏
بسته به زلفش بود سلسله کائنات             هستى از او یافته تمامى ممکنات‏

          بوده و باشد على علیه السلام چرخ جهان را مدار

          قلزم هستى نمى از نم اعطاى اوست             فروغ روى وجود ز نور سیماى اوست‏
چه پرسى از جاى او، در همه جا، جاى اوست             سرمه چشم ملک خاک کف پاى اوست‏

          کرده ز جان اولیا به بندگیش افتخار

          در صدف «کنْت کنْز» گوهر رخشنده بود             در فلک «لوْ کشف» اختر تابنده بود
خواهى اگر وصف او، خداى را بنده بود             بندگى حق نمود تا به جهان زنده بود

          ز بندگى عاقبت گشت خداوندگار

          بر همه اهل جهان سیّد و سرور على علیه السلام است             در ره دین خدا هادى و رهبر على علیه السلام است‏
دشمن بیداد و جور فاتح خیبر على علیه السلام است             یار ستمدیده و خصم ستمگر على علیه السلام است‏

          نبود او را به دهر غیر عدالت شعار

          سرور اهل سما رهبر اهل زمین             اختر برج حیا گوهر درج یقین‏
لنگر فلک بقا معنى ماء معین             داور روز جزا مهیمن یوم دین‏

          قسیم خلد و جحیم، شفیع روز شمار

          روز ازل دست او نقشه هستى کشید             ز خامه قدرتش چه نقشها شد پدید
مرا به لطف على علیه السلام است قدسى چشم امید             که «یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید»

          مشیّت او بود مشیّت کردگار

شاعر:غلامرضا،قدسی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عاشقم کردی علی با گردش گیسوی خود

شیعه را مبهوت کردی در خم ابروی خود

نقش ابرو«لا» وچشمانت به رنگ ماه بود

قاب سیمایت علی تفسیر « الالله » بود

مات ومبهوتم نمودی، بازماندم درصدد

بنده ات خوانم علی یا « قل هوالله احد»

درمصافت، دشمنت راهی ندارد جز فرار

نیست درهفت آسمان «لاسیف الاذوالفقار»

شأن آیات خداوندی و نور محکمات

سینه ات والطور باشدمرکبت والعادیات

درجوانمردی که مشق هرشب وهر روزتوست

حضرت عباس هم شاگرددست آموز توست

مشق شمشیرت به میدان مرد میسازدعلی

مردمیدان کو به دستت پنجه اندازد علی

هشت درب جنت اعلی کلیدش دست توست

اهل دوزخ نیست هرفردی به دنیا مست توست

نور چشمان تو از نور خدا تابنده است

عالمی در کار اعجاز نگاهت مانده است

یک به یک تفسیر آیات خداوندی ، ولی

مانده ام قرآن بخوانم یاکه مدحت راعلی

باء» قرآن قبل احمد بر تو نازل شد علی

درغدیر خم نبوت با تو کامل شد علی

تا که دستان نبی در دست تو آرام شد

تازه دین معنا گرفت ونام او اسلام شد

این پیام خالق است ومتنش ازامضای اوست

« هرکه من مولای اویم ،این علی مولای اوست»

شاعر : مجید قاسمی

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *