لیست اخبار صفحه :4
«پویش قرآنی در بهشت»

«پویش قرآنی در بهشت»

مجموعه دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با توجه به شرایط خاص کشور،«پویش قرآنی #در_بهشت» را با کمک دانشجویان، اساتید، مدیران و همکاران دانشگاهی در ایام ماه مبارک رمضان برگزار کرده است.