لیست اخبار صفحه :4
شهیدی با جوراب‌های قرمز فوتبالی

شهیدی با جوراب‌های قرمز فوتبالی

فرزند خاص و دردانه خانواده‌اش بود. با اینکه دیگر فرزندان در جبهه حضور داشتند، اما مادر بدجور دل نگران مجتبی بود. دل نگرانی او ۱۳ سال طول کشید.

شرح دعای ماه رجب

شرح دعای ماه رجب

در مورد دعاي " يا من ارجوه لکل خير..." که هم دعاي ارزشمندي است براي هميشه و هر وقت(1) و هم درصبح و شام ماه رجب و بعد از نماز ها وارد شده (2)، آمده که امام ...