لیست اخبار صفحه :7
هشت کتاب برای شناخت بیشتر خان‌طومان

هشت کتاب برای شناخت بیشتر خان‌طومان

نویسنده و کارگردان نمایش «کجایی ابراهیم» درباره ویژگی‌های این اثر نمایشی که به مقطعی از زندگی شهید ابراهیم هادی می‌پردازد، توضیحاتی ارائه داد.