کتاب خط مقدم

خط مقدمدانلود کتاب

 

یکی از جدیدترین کتاب‌های مرتبط با موضوع دفاع مقدس، کتاب خط مقدم است که در پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد. در این کتاب فائضه غفار حدادی سعی کرده برشی از زندگی شهید طهرانی مقدم را روایت کند. شهید طرهرانی مقدم در سال‌های ۶۳ تا ۶۵ یگان موشکی ایران تشکیل داده است.

 

 

 

 

 

خط مقدم

خط مقدمدانلود کتاب

 

یکی از جدیدترین کتاب‌های مرتبط با موضوع دفاع مقدس، کتاب خط مقدم است که در پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد. در این کتاب فائضه غفار حدادی سعی کرده برشی از زندگی شهید طهرانی مقدم را روایت کند. شهید طرهرانی مقدم در سال‌های ۶۳ تا ۶۵ یگان موشکی ایران تشکیل داده است.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی