لیست اخبار صفحه :1
معرفی بهترین اپلیکیشن ها برای مطالعه کتاب های الکترونیک فارسی
گزارشی جامع درباره خرید و خواندن کتاب از طریق اپلیکیشن

معرفی بهترین اپلیکیشن ها برای مطالعه کتاب های الکترونیک فارسی

این روزها با وجود مشغله‌های فراوان زندگی تا حدود زیادی فرصت مطالعه از ما گرفته شده است؛ به طوری که سرانه مطالعه در کشورمان ایران، شیب نزولی داشته و کمتر کسی را می‌شود پیدا کرد که هر روز وقت خود را به کتاب خوانی اختصاص دهد، از طرفی نامربوط نیست اگر تکنولوژی را یکی دیگر از دلایل این امر ؛ یعنی نبود فرصتی برای مطالعه بدانیم. اما در این خبر قرار است به جایی اشاره کنیم که نقطه تلاقی تکنولوژی و کتاب‌خوانی است: اپلیکیشن هایی که سعی می‌کنند از طریق تکنولوژی انسان را با کتاب آشتی دهند. اپلیکیشن هایی که راه بهانه آوردن را برای خیلی از ماها می بندند و با امکانات و تنوع متعددشان کتاب خواندن را برای انسان ماشینی عصر تکنولوژی راحت تر می کنند. با این مقدمه به سراغ معرفی تعدادی از اپلیکیشنهای بسیار فعال این حوزه رفته ایم.

نرم افزار پاسخگو

نرم افزار پاسخگو

نرم افزار اندرویدی پاسخگو درگاه ورودی پرسشگران مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی